Subsidiemogelijkheden op onze T5 Adapter - Energie Investerings Aftrek

Ook in 2014 kunnen investeringen in onze producten, inclusief de lamp en mogelijke plaatsingskosten, in aanmerking komen voor de EIA (Energie Investering Aftrek (210501). Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Met EIA kunt u in 2014 41,5% van de investeringskosten in energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. De EIA biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Neem de EIA mee in uw berekeningen over terugverdientijden en rendement. Dit gekoppeld aan onze lage prijsstelling zorgt bijna altijd voor terugverdientijden korter dan 12 maanden. 100% rendement op uw investering. Ieder jaar weer.

Voor het toekennen aan uw organisatie en het exacte voordeel is er meer informatie beschikbaar in onderstaande brochure en website. Vanzelfsprekend vallen het aanvragen en toekennen van subsidies onder uw verantwoordelijkheid.

Subsidie

De brochure over de Energie Investeringsaftrek kunt u downloaden door hier boven teklikken. Op pagina 24 worden de mogelijkheden van subsidies voor onze T5 Adapter en inlegarmaturen toegelicht. Meer informatie over de mogelijkheden van de Energie Investerings Aftrek en de overige voordelen voor uw organisatie op www.agentschapnl.nl/eia